Psicoloxía. Exactitude. Fidelidade.

Consilium. Psicólogos forenses

Consilium é un servizo de Psicoloxía Xurídica e Forense que ofrece orientación e avaliación psicolóxica durante o proceso legal. Somos profesionais con formación especializada e o noso obxectivo é ofrecer un asesoramento imparcial e fidedigno, poñendo os coñecementos psicolóxicos ao servizo do Dereito.

Servizos

Avaliación psicolóxica

Xuíces e avogados poden requirir unha avaliación psicolóxica cando é necesario comprender como afectan certos aspectos psicolóxicos nun proceso legal. En Consilium abordamos cada caso de xeito individualizado, procurando dar resposta útil e específica ás demandas da avaliación.

Asesoramento

Consilium ofrece tamén un servizo de asesoramento para bufetes de avogados e outros particulares. Aclaramos calquera dúbida sobre a peritaxe psicolóxica, estudamos co noso cliente a viabilidade da súa avaliación e brindamos noso consello profesional para que as partes podan definir una estratexia adecuada.

Dereito de Familia:

Garda e custodia
Capacidades parentais e competencia para a tutela

Dereito Penal

Análise de contido do testemuño
Simulación de trastornos
Responsabilidade (imputabilidade)
Dano moral e secuelas psicolóxicas dunha agresión, maltrato ou acoso

Derecho Civil

Tutela e incapacitación de adultos
Dano moral y secuelas psicolóxicas

Dereito Laboral

Daños y secuelas psicológicas en el trabajo: accidentes, mobbing, burn out…
Incapacidad laboral

Solicite unha cita e estudaremos a viabilidade do seu caso

Consilium

Consilium

Brindamos nosos servizo en toda Galicia, abordando cada caso de forma personalizada. Solicite cita previo ou consulte o seu caso connosco:

Francisco Javier Gutiérrez Domínguez es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines y legitimación del tratamiento: mantener una relación comercial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones de productos o servicios (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos que asisten al Usuario:
– Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
– Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
– Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Denominación registrada:   Francisco Javier Gutiérrez Domínguez CIF/NIF: 44836019A Domicilio social:  Plaza de Europa 15A, 4ºE. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) Teléfono: +34 613177370 Correo:  contacto@consiliumpsicologia.es

Para continuar debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

Por que acudir a un Psicólogo Forense?

A Lei considera que en determinados casos é necesario un coñecemento científico ou técnico, polo que débese pedir asesoramento a expertos. Non só o órgano xudicial pode solicitar o informe dun psicólogo forense, tamén o poden facer as partes. Ademais, o perito psicólogo está suxeito a un código deontolóxico, que marca os estándares éticos e os deberes do profesional no cumprimento da súa labor.

É suficiente o informe dun terapeuta?

O informe do terapeuta pode ser una proba documental moi relevante. Así e todo, as esixencias do contexto legal fan que non sempre sexa suficiente, debido a que as demandas e os obxectivos nun xuízo son diferentes aos da terapia. Isto implica o uso de unha metodoloxía e técnicas aptas para as esixencias do foro de xustiza, fundamentadas en probas con estándares adecuados de validez e fiabilidade estatística.

O informe psicolóxico forense

O informe forense é o documento no que se describe a metodoloxía, os resultados e as conclusións da avaliación psicolóxica. Debe conducir a dar una resposta ao mandato do xuíz ou ao acordado con o demandante do servizo, polo que se trata de un documento rigoroso, centrado especificamente na valoración realizada e útil para comprender a importancia das variables avaliadas nos feitos xulgados.

Pasos: a estrutura da peritaxe e a técnica dependen fundamentalmente do que se pretende avaliar e das necesidades de quen demanda a avaliación.

01.

Reunión

Concrétase unha primeira reunión á que poden asistir a parte e os seus avogados. Nela estúdase a viabilidade da peritaxe e acórdanse os obxectivos e o orzamento, atendendo ás necesidades do demandante. na que se establecerán os obxectivos da avaliación, de acordo coas necesidades demandante.

02.

Avaliación

A avaliación psicolóxica estará guiada por ditos obxectivos. Xeralmente realízase a través de entrevistas, probas psicométricas e o estudio do historial e de outras probas documentais aportadas, aínda que cada caso concreto esixe o uso de técnicas apropiadas.

03.

Informe

O informe pericial recolle os resultados e conclusión da avaliación. É un documento escrito, máis ou menos extenso, técnico e pormenorizado, onde se da resposta aos obxectivos da avaliación, permitindo asesorar aos operadores xurídicos na súa labor.

04.

Ratificación

Se é considerado oportuno, o psicólogo pode ser chamado a ratificar o informe no Xulgado. O perito debe entón responder ás cuestión dos xuíces e das partes, para que se comprendan con claridade as conclusión e a forma en que se chegou a elas.

Ten aínda algunha dúbida?

Estaremos encantados de atendelo